iMunis eDeska

Obec Ploskovice

Úřední deska – Detail

Opatření obecné povahy č.j.: 63920/2019-MZE-16212

Značka: OUP/1902/2019 Zveřejněno od: 10.12.2019 10:25:43 Zveřejnit do: 1.1.2023 10:25:43 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Ministerstvo zemědělství ČR Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212, kterým se doplňuje a mění OOP vydané MZE pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Ministerstvo zemědělství ČR

Vyvěšeno od: 10.12.2019
Vyvěšeno do: 1.1.2023

Úřední deska – Obec Ploskovice

Vyvěšeno od: 10.12.2019
Má být vyvěšeno do: 1.1.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.12.2019 10:25:43
Do: 1.1.2023 10:25:43

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.