iMunis eDeska

Obec Ploskovice

Úřední deska – Detail

MZE - opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212

Značka: OUP/634/2019 Zveřejněno od: 4.4.2019 12:20:48 Zveřejnit do: 31.12.2022 12:20:48 Typ: Opatření obecné povahy Původce: Ministerstvo zemědělství ČR Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: OOP, kterým MZe rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Ministerstvo zemědělství ČR

Vyvěšeno od: 4.4.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2022

Úřední deska – Obec Ploskovice

Vyvěšeno od: 4.4.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.4.2019 12:20:48
Do: 31.12.2022 12:20:48

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.