iMunis eDeska

Obec Ploskovice

Úřední deska – Detail

SONO - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Značka: OUP/452b/2019a Zveřejněno od: 11.3.2019 15:41:37 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Rozpočet a hospodaření organizace Původce: SONO Čížkovice Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně příloh (Zpráva auditora, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha). Připomínky lze uplatnit písemně do 1.4.2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Obsah vyvěšení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.